University of Cape Town
Browse
SiT_Make the most of your vac_advance release.pdf (2.04 MB)

Make the most of your vac

Download (2.04 MB)
educational resource
posted on 2024-06-21, 09:38 authored by Dale TaylorDale Taylor, Mohammed Kajee, Naseera MoosaNaseera Moosa, Carla Coetzee

With exams drawing to a close, what are your hopes and fears for the vac? This chapter contains essential information about what you must do during the vac. We also have suggestions to help you make the most of the vac. Read this before going home, so that you download what you need, before you leave.

Njengona iimviwo zisondela, athini amathemba akho noloyiko lwakho ngevac? Esi isahluko siqulathe ulwazi olunyanzelekileyo ngomawukwenze ngevac. Sikwanazo neengcebiso zokunceda ukwazi ukuyisebenzisa kakuhle ivac. Funda lento phambi kokuba ugoduke, ukuze ukwazi ukufumana okudingayo phambi kokuba uhambe.

Met die eksamen wat nou kla maak, waarvoor hoep djy en vir wat is djy bang die vakansie? Die chêpter leer vijou wat djy moet doen innie vakansie. Ons het oek suggestions gegee om jou te help om die meeste van die vakansie te maak. Lees dit voor djy huis toe gaan, sodat djy kan download wat djy nodig het, voor djy gaan.

Funding

This work is funded by a Department of Higher Education and Training University Capacity Development Grant

History

Department/Unit

Faculty of Science, University of Cape Town

Usage metrics

  Centre for Higher Education Development (CHED)

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC